Lapsus Band Pogazila

Lapsus Band-Pogazila

Nestala ljubav za jedan dan,
a nije slutilo.
Taj jedan poziv, pogrešan.
I sve se srušilo.

Neću da pitam s kim si
Ja sam ti dao sve
A ti si…

Pogazila svako obećanje
Srce mi je za dva broja manje
Ocu si mi kao kcerka bila
Zaklela se pa sve pogazila

Pogazila kao lopov cvijeće
Burme se dvje iskovati neće
Uzalud se vjenčanica šila
Rekla mi da, pa sve pogazila

Okrećeš glavu, pogled ti znam
Mi sreću glumimo
Ja sam za ljubav pao sam
Iskreni budimo

Neću da pitam s kim si
Ja sam ti dao sve
A ti si…

Pogazila svako obećanje
Srce mi je za dva broja manje
Ocu si mi kao kcerka bila
Zaklela se pa sve pogazila

Pogazila kao lopov cvijeće
Burme se dvje iskovati neće
Uzalud se vjenčanica šila
Rekla mi da, pa sve pogazil

Please follow and like us: